Loco har gått konkurs, og det er dermed ikke mulig å handle i nettbutikken lenger.
 • %
  Opptil 60% lavere pris

  enn konkurrentene

 • local_shipping
  Fri frakt

  over 399,-

 • star
  Ekte merkevarer

  100% garantert

Personvernerklæring

Cosmetic Group AS (org.nr. 912 014 975), ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger i gruppen. Denne personvernerklæringen gir informasjon om Cosmetic Groups behandling av Personopplysninger.

______________________________________________________

DEFINISJONER

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

______________________________________________________

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS COSMETIC GROUP AS

Cosmetic Group er Behandlingsansvarlig for:

 • Kunder, medlemmer og mottakere av nyhetsbrev.
 • Ansatte og konsulenter.
 • Kontaktpersoner hos partnere og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Administrere medlemskap og brukerprofil.
 • Administrere samtykker.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.
 • Formidle informasjon, nyhetsbrev, medlemstilbud og annen tilpasset markedsføring, for eksempel på sosiale medier.
 • Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
 • Besvare forespørsler eller spørsmål relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige Personopplysninger som navn, alder, ol.
 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer, ol.
 • Interesser.
 • Kjøpshistorikk.
 • Historikk om bruken av websidene våre.
 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, SMS, ol.
 • Lokasjonsdata, som GPS- og Wi-Fi-lokasjonsdata.

Cosmetic Group kan kombinere Personopplysninger samlet inn av forskjellige tjenester, så lenge opplysningene er samlet inn med samme formål.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen for bruk av tjenestene Cosmetic Group tilbyr, som for eksempel i forbindelse med administrering av medlemskap eller å varsle om endringer i avtalen.
 • Eksplisitt samtykke.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse Cosmetic Group er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta Cosmetic Groups berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med forbedring av tjenestene, å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader, å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
 • Få innsyn i sine Personopplysninger.
 • Endre sine Personopplysninger.
 • Be om sletting av sine Personopplysninger.
 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
 • Be om overføring av sine Personopplysninger.
 • Avslutte avtaler og medlemskap.

 

Lagringstid

Cosmetic Group oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når medlemskapet avsluttes eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Cosmetic Groups berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for Cosmetic Group. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og offentlige nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

Overføringer av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. Cosmetic Group kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for Cosmetic Group og andre samarbeidspartnere. Databehandlerne og partnerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for Cosmetic Group. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler eller tilsvarende avtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. En liste over de Databehandlerne Cosmetic Group bruker finner du her: Databehandlere for Cosmetic Group

Bruk av informasjonskapsler

Cosmetic Group bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når du besøker www.loco.no eller andre av våre nettsider kan det lagres informasjonskapsler på din datamaskin eller på mobiltelefonen. Informasjonskapslene hjelper oss til å finne ut hvilke deler av nettsidene våre som er de mest populære, hvilke sider som besøkes og hvor lenge de besøkes. Opplysningene brukes til analyser og utvikling slik at vi kan gjøre både nettsidene og tjenestene våre bedre samt tilpasse nyhetsbrev og tilbud spesielt til deg.

Digital annonsering

Cosmetic Group annonserer på digitale medier. Slike annonser kan være tilpasset deg, basert på personopplysninger, kjøp, informasjonskapsler o.l. Om du ikke ønsker tilpassede annonser i digitale medier kan du selv endre det. Både Facebook, Instagram, Google og andre har dette tilgjengelig under Innstillinger på din profil.

Klagerett

Dersom du mener at Cosmetic Groups behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Cosmetic Group direkte, arbeidssted, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformajson

Ta gjerne kontakt med oss via kundeservice på epost kundeservice@loco.no, eller brev til Cosmetic Group AS, LOCO, Fornebuveien 40, 1366 Lysaker. Vår Kundeservice kan også sette deg i kontakt med Cosmetic Groups personvernombud.

Endring av denne personvernerklæringen

Cosmetic Group forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Cosmetic Groups nettside eller på forespørsel. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i personvernerklæringen som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.

Publisert dato: 2019-04-23